Το ανθρώπινο δυναμικό στην εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί το κεφάλαιο της. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο είναι οι άνθρωποι μας και επενδύουμε συνέχεια στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε συνεχώς να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους βάσει προγράμματος εκπαίδευσης.

Παράλληλα φροντίζουμε να τους εξοπλίσουμε με όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε η δουλειά τους να γίνεται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά.

Συγκεκριμένα:

  • Αριθμούμε συνολικά 20 άτομα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καθοδήγηση και τη συνεχή εκπαίδευση τους.
  • Εφοδιασμός κατάλληλου εξοπλισμού για την αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.
  • Χαμηλός δείκτης αλλαγής προσωπικού.

Που Ξεχωρίζουμε

Υπερσύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο διανομής συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 10.000 τ.μ. Λειτουργούμε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν ένα ασφαλή φυλασσόμενο χώρο με όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Οργανωμένος στόλος φορτηγών - ψυγείων, ημιφορτηγών και μηχανημάτων reach - track, για πλήρη εκμετάλλευση του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου και των δυνατοτήτων των πελατών μας.

Σύγχρονο λογιστικό σύστημα ERP που παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα της εταιρείας και πλήρη παρακολούθηση των κινήσεων των προϊόντων των αποθετών μας.

Η πολύτιμη εμπειρία και η τεχογνωσία στο αντικείμενο των Logistics οδήγησε την εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. στο χτίσιμο δυνατών σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες της. Η οργάνωση, η συνέπεια και η εργατικότητα συνεχίζουν να εμπνέουν τους συνεργάτες μας, τους πελάτες αλλά και το προσωπικό μας δημιουργώντας δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Η Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται.
Ενεργεί υπέυθυνα για:

Για την κοινωνία στηρίζοντας τοπικούς συλλόγους, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργώντας προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Για τoυς εργαζομένους μέσω της συνεχής εκπαίδευσης τους με σεμινάρια και μέσω της παροχής ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος

Για το περιβάλλον ανακυκλώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των υλικών (χαρτί και ξύλο) που χρησιμοποιεί καθημερινά.

Οι Συνεργάτες

Μερικές μόνο από τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται

Μπορούμε να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας