Η ασφαλής διακίνηση και αποθήκευση των εμπορευμάτων είναι πρωταρχικό μέλημα της Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών όπως:

  • Επανδρωμένη φύλαξη σε όλες τις εγκαταστάσεις.
  • Πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα έναντι οποιαδήποτε κινδύνου.
  • Ασφαλιστικό πρόγραμμα για τις πάγιες εγκαταστάσεις (κτίριο, αυτοκίνητα κ.λ.π.), τα αποθέματα, τις απαιτήσεις από τους πελάτες.
  • Πληρης ασφαλιστική κάλυψη από το σημείο παραλαβής μέχρι τον τελικό παραλήπτη στα διακινούμενα εμπορεύματα.
  • Συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
  • Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου ατόμων.
  • Τακτικοί / έλεγχοι από Τεχνικό Ασφαλείας.
  • Γεννήτριες για 100% απόδοση.

Που Ξεχωρίζουμε

Υπερσύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο διανομής συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 10.000 τ.μ. Λειτουργούμε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν ένα ασφαλή φυλασσόμενο χώρο με όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Οργανωμένος στόλος φορτηγών - ψυγείων, ημιφορτηγών και μηχανημάτων reach - track, για πλήρη εκμετάλλευση του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου και των δυνατοτήτων των πελατών μας.

Σύγχρονο λογιστικό σύστημα ERP που παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα της εταιρείας και πλήρη παρακολούθηση των κινήσεων των προϊόντων των αποθετών μας.

Η πολύτιμη εμπειρία και η τεχογνωσία στο αντικείμενο των Logistics οδήγησε την εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. στο χτίσιμο δυνατών σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες της. Η οργάνωση, η συνέπεια και η εργατικότητα συνεχίζουν να εμπνέουν τους συνεργάτες μας, τους πελάτες αλλά και το προσωπικό μας δημιουργώντας δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Η Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται.
Ενεργεί υπέυθυνα για:

Για την κοινωνία στηρίζοντας τοπικούς συλλόγους, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργώντας προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Για τoυς εργαζομένους μέσω της συνεχής εκπαίδευσης τους με σεμινάρια και μέσω της παροχής ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος

Για το περιβάλλον ανακυκλώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των υλικών (χαρτί και ξύλο) που χρησιμοποιεί καθημερινά.

Οι Συνεργάτες

Μερικές μόνο από τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται

Μπορούμε να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας