Εξέχουσα σημασία στην πορεία της εταιρείας Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. από την ίδρυση της έως και σήμερα κατέχει η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων που διακινεί.

Παρακολουθώντας διαρκώς τις Διεθνείς εξελίξεις, η εταιρεία έχει αναβαθμίσει το σύστημά της ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των πιο επίκαιρων Διεθνών προτύπων σύμφωνα με τα συστήματα HACP και ISO 9001:2008.

Οι αυστηροί και οι συνεχείς έλεγχοι των προϊόντων σε όλα τα στάδια εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα που χρόνια τώρα εμπιστεύονται οι πελάτες της εταιρείας. Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων από και προς τα φορτηγά γίνεται με τη βοήθεια ραμπών και φυσούνων. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε τα εμπορεύματα από τις αλλοιώσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και εξασφαλίζουμε άριστες συνθήκες αποθήκευσης.

Για την εξασφάλιση των παραπάνω συνθηκών η εταιρεία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, η τήρηση του οποίου ελέγχεται από οργανωμένο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
Το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους (compliance audits). Στη συνέχεια τα ευρήματα αναφέρονται στο Δ.Σ.

Οι προσπάθειες για βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων μας, της ποιότητας και της ασφάλειας παραμένει πάντοτε συνεχής από το τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της.

Που Ξεχωρίζουμε

Υπερσύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο διανομής συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 10.000 τ.μ. Λειτουργούμε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν ένα ασφαλή φυλασσόμενο χώρο με όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Οργανωμένος στόλος φορτηγών - ψυγείων, ημιφορτηγών και μηχανημάτων reach - track, για πλήρη εκμετάλλευση του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου και των δυνατοτήτων των πελατών μας.

Σύγχρονο λογιστικό σύστημα ERP που παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα της εταιρείας και πλήρη παρακολούθηση των κινήσεων των προϊόντων των αποθετών μας.

Η πολύτιμη εμπειρία και η τεχογνωσία στο αντικείμενο των Logistics οδήγησε την εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. στο χτίσιμο δυνατών σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες της. Η οργάνωση, η συνέπεια και η εργατικότητα συνεχίζουν να εμπνέουν τους συνεργάτες μας, τους πελάτες αλλά και το προσωπικό μας δημιουργώντας δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Η Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται.
Ενεργεί υπέυθυνα για:

Για την κοινωνία στηρίζοντας τοπικούς συλλόγους, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργώντας προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Για τoυς εργαζομένους μέσω της συνεχής εκπαίδευσης τους με σεμινάρια και μέσω της παροχής ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος

Για το περιβάλλον ανακυκλώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των υλικών (χαρτί και ξύλο) που χρησιμοποιεί καθημερινά.

Οι Συνεργάτες

Μερικές μόνο από τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται

Μπορούμε να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας