Η εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. θέλοντας να εξασφαλίσει στους πελάτες της-συνεργάτες άρτια ποιότητα και άμεση εξυπηρέτηση διαθέτει ένα οργανωμένο στόλο υλικοτεχνικού εξοπλισμού ο οποίος αποτελείται από:

  • Στόλο 10 φορτηγών, 7 από τα οποία είναι ψυγεία.
  • 4 μικρότερα ημιφορτηγά.
  • Μηχανήματα Reach Truck, οριζόντιας μεταφοράς και stacker με στόχο την αξιοποίηση του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου, τη συνεχή μείωση του χρόνου φορτοεκφόρτωσης και της ετοιμασίας παραγγελιών.
  • Φυσούνες και ράμπες.
  • Το κύκλωμα των παραγγελιών και η παρακολούθηση των αποθεμάτων (λήψη παραγγελίας από πελάτες, αποστολή στις εγκαταστάσεις, picking, έκδοση στοιχείων), γίνεται αυτοματοποιημένα με τη βοήθεια ασύρματου δικτύου και PDAs.
  • Σύγχρονο ERP και πρόγραμμα Logistics με τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αποθέματα μας, τα αποθέματα των αποθετών, να στείλουμε αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες στους αποθέτες μας και τους προμηθευτές μας.
  • Σύστημα απομακρυνσμένης παρακολούθησης της λειτουργίας των ψυκτικών θαλάμων, το οποίο προβλέπει την αποστολή sms σε περιπτώσεις παραβίασης των ορίων ασφαλείας που έχουν τεθεί.

Που Ξεχωρίζουμε

Υπερσύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο διανομής συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 10.000 τ.μ. Λειτουργούμε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν ένα ασφαλή φυλασσόμενο χώρο με όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Οργανωμένος στόλος φορτηγών - ψυγείων, ημιφορτηγών και μηχανημάτων reach - track, για πλήρη εκμετάλλευση του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου και των δυνατοτήτων των πελατών μας.

Σύγχρονο λογιστικό σύστημα ERP που παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα της εταιρείας και πλήρη παρακολούθηση των κινήσεων των προϊόντων των αποθετών μας.

Η πολύτιμη εμπειρία και η τεχογνωσία στο αντικείμενο των Logistics οδήγησε την εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. στο χτίσιμο δυνατών σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες της. Η οργάνωση, η συνέπεια και η εργατικότητα συνεχίζουν να εμπνέουν τους συνεργάτες μας, τους πελάτες αλλά και το προσωπικό μας δημιουργώντας δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Η Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται.
Ενεργεί υπέυθυνα για:

Για την κοινωνία στηρίζοντας τοπικούς συλλόγους, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργώντας προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Για τoυς εργαζομένους μέσω της συνεχής εκπαίδευσης τους με σεμινάρια και μέσω της παροχής ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος

Για το περιβάλλον ανακυκλώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των υλικών (χαρτί και ξύλο) που χρησιμοποιεί καθημερινά.

Οι Συνεργάτες

Μερικές μόνο από τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται

Μπορούμε να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας