Το τετράπτυχο της φιλοσοφίας που επικρατεί στην εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. από την εποχή των ιδρυτών είναι:

  • Έμφαση στον Πελάτη
  • Ομαδικότητα
  • Συνεχής Βελτίωση
  • Συνέπεια

Η εταιρεία λειτουργεί με επιχειρηματικό πνεύμα καθώς ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση του προσωπικού της και βέβαια των πελατών της. Πρώτη προτεραιότητα της εταιρείας Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. είναι οι πελάτες της. Η εμπιστοσύνη των πελατών έχει κατοχυρωθεί εδώ και πολλά χρόνια, αποτέλεσμα της οργάνωσης, συνέπειας και εργατικότητας του εξειδικευμένου και άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού της εταιρείας. Οι πελάτες επωφελούνται από την σχέση αυτή εμπιστοσύνης, η οποία εξασφαλίζει την υποστήριξη της λειτουργίας τους με ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο, φιλική συνεργασία, άμεση εξυπηρέτηση και ασφάλεια. Παράλληλα, όλες οι προσπάθειες στοχεύουν στη συνέπεια και στην προσπάθεια για διαρκή βελτίωση για την αποτελεσματική διαδικασία διακίνησης των προϊόντων των πελατών - συνεργατών.

Εδώ και 30 χρόνια, κυρίαρχη αξία της εταιρείας Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε., αποτελεί η ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης και συνέπειας μεταξύ εταιρείας – προσωπικού και πελάτη.

Που Ξεχωρίζουμε

Υπερσύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο διανομής συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 10.000 τ.μ. Λειτουργούμε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν ένα ασφαλή φυλασσόμενο χώρο με όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Οργανωμένος στόλος φορτηγών - ψυγείων, ημιφορτηγών και μηχανημάτων reach - track, για πλήρη εκμετάλλευση του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου και των δυνατοτήτων των πελατών μας.

Σύγχρονο λογιστικό σύστημα ERP που παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα της εταιρείας και πλήρη παρακολούθηση των κινήσεων των προϊόντων των αποθετών μας.

Η πολύτιμη εμπειρία και η τεχογνωσία στο αντικείμενο των Logistics οδήγησε την εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. στο χτίσιμο δυνατών σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες της. Η οργάνωση, η συνέπεια και η εργατικότητα συνεχίζουν να εμπνέουν τους συνεργάτες μας, τους πελάτες αλλά και το προσωπικό μας δημιουργώντας δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Η Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται.
Ενεργεί υπέυθυνα για:

Για την κοινωνία στηρίζοντας τοπικούς συλλόγους, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργώντας προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Για τoυς εργαζομένους μέσω της συνεχής εκπαίδευσης τους με σεμινάρια και μέσω της παροχής ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος

Για το περιβάλλον ανακυκλώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των υλικών (χαρτί και ξύλο) που χρησιμοποιεί καθημερινά.

Οι Συνεργάτες

Μερικές μόνο από τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται

Μπορούμε να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας