Η εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε., έχει ανοίξει τις 5 παρακάτω θέσεις εργασίας στα τμήματα Πωλήσεις και Logistics.

 

Υπεύθυνος Προμηθειών και Αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου (Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ σε Logistics θα εκτιμηθεί)
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (προϋπηρεσία σε εταιρία τροφίμων θα εκτιμηθεί)
 • Γνώση Η/Υ
 • Επαγγελματικό Δίπλωμα
 • Ηλικία από 30 έως 40 ετών 

 

Δεξιότητες

 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητες διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Τήρηση διαδικασιών και επίλυση προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία

 

Καθήκοντα

 • Διαχείριση αποθεμάτων & παραγγελίες σε προμηθευτές
 • Λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τις παραδόσεις σε πελάτες
 • Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων εμπορευμάτων
 • Ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις, διαφορές, φθαρμένες συσκευασίες, σύντομες ημερομηνίες λήξης.
 • Τακτοποίηση αποθήκης
 • Φορτοεκφορτώσεις
 • Προετοιμασία παραγγελιών πελατών
 • Έλεγχος των απαιτούμενων εγγράφων που πρέπει να φέρει κάθε φορτηγό
 • Φυσική απογραφή αποθεμάτων
 • Διασφάλιση της λειτουργικότητας και συντήρησης των ψυκτικών θαλάμων και λοιπών αποθηκευτικών χώρων, όπως επίσης και των φορτηγών διανομής.
 • Συμμετοχή σε κάθε εργασία απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της αλυσίδας εφοδιασμού

 

Δυο (2) θέσεις Οδηγού

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Η/Υ
 • Επαγγελματικό Δίπλωμα
 • Ηλικία έως 40 ετών
 • Γνώση χρήσης Η/Υ ή PDA

 

Καθήκοντα

 • Φορτοεκφορτώσεις φορτηγών
 • Διανομή προϊόντων στις περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρίας
 • Παραγγελιοληψία

 

Δυο (2) θέσεις Υπαλλήλου Αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Η/Υ
 • Επαγγελματικό Δίπλωμα (προαιρετικό)
 • Ηλικία από 30 έως 40 ετών 

 

Καθήκοντα

 • Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων εμπορευμάτων
 • Ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις, διαφορές, φθαρμένες συσκευασίες, σύντομες ημερομηνίες λήξης.
 • Τακτοποίηση αποθήκης
 • Φορτοεκφορτώσεις
 • Προετοιμασία παραγγελιών πελατών
 • Έλεγχος των απαιτούμενων εγγράφων που πρέπει να φέρει κάθε φορτηγό
 • Φυσική απογραφή αποθεμάτων

 

Η εταιρία παρέχει

Ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλισης, άριστο εργασιακό περιβάλλον, δυνατότητες πρόσθετων παροχών, bonus και κυρίως θέση σε μια εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στον χώρο που αναπτύσσεται δυναμικά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο info@melkart.gr, με θέμα "ΚΑΡΙΕΡΑ: Θέση ενδιαφέροντος", υπόψη Δημήτρη Μπάτσαρη. 

 

Οι Συνεργάτες

Μερικές μόνο από τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται

Μπορούμε να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας