Η υφιστάμενη οργάνωση της Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. εξασφαλίζει ότι θα επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι του πελάτη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Το τμήμα LOGISTICS της εταιρείας διαθέτει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Αποθήκευση για Λογαριασμό Τρίτων

Η Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. αναλαμβάνει την αποθήκευση παντός είδους εμπορεύματος, σύμφωνα με τους περιορισμούς που υπαγορεύονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία .

 • Αποθήκευση σε παλετοθέσεις και σε ελεύθερους χώρους όλων των συσκευασιών, δέμα, κιβώτιο, σακιά, Big Bag κ.α. 
 • Σχεδιασμός και οργάνωση του δικού σας αποθηκευτικού χώρου στην αποθήκη μας.
 • Διακριτός αποθηκευτικός χώρος ανά αποθέτη.
 • Παρακολούθηση των αποθεμάτων με σύγχρονα συστήματα Logistics τα οποία δίνουν την απαραίτητη πληροφόρηση στον αποθέτη άμεσα και έγκυρα (ποσότητα αποθέματος, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.).

 

Η εταιρεία δια μέσου μηχανογραφικής παρακολούθησης και προγραμματισμού διαχειρίζεται την αναπλήρωση των αποθεμάτων, τα αποθέματα, τις επιστροφές, τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, τις παρτίδες, από την στιγμή της εκφόρτωσής τους στην ράμπα της αποθήκης μας μέχρι την στιγμή της φόρτωσή τους στο φορτηγό διανομής.

Μερικές από τις διαδικασίες αυτές είναι:

 • Παραλαβή-καταγραφή εμπορευμάτων 
 • Ποσοτικός έλεγχος εμπορευμάτων 
 • Επεξεργασία εμπορευμάτων  
 • Παραγγελιοληψία 
 • Έκδοση φορολογικών παραστατικών 
 • Ανάλυση δεδομένων 
 • Απογραφές – stock 
 • Διάθεση προϊόντων

 

Διανομή

Η στρατηγική για την διακίνηση των προϊόντων ξεκινά αμέσως μετά την εκτέλεση των παραγγελιών. Μόλις συγκεντρωθούν στους χώρους αναμονής κατανέμονται ανά προορισμούς και ποσότητες, έπειτα καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα, εκδίδονται τα δελτία αποστολής και τέλος φορτώνονται στα αυτοκίνητα διανομής.

Διαλογή (picking)

Για τη προετοιμασία των παραγγελιών των πελατών της εταιρείας πραγματοποιείται η διαλογή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη βάσει των μεθόδων FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out) FIFO (First Expired First Out) ή Random-Access.

Μηχανογραφημένη υποστήριξη

Η λειτουργία των αποθηκευτικών μας χώρων υποστηρίζεται από σύστημα μηχανογράφησης το οποίο μεταφράζεται σε on – line παρακολούθηση του είδους σε πολλαπλά επίπεδα, δυνατότητα υποστήριξης των διεθνών κωδικοποιήσεων με βάση το γραμμωτό κώδικα, διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χαρακτηριστικών, παρακολούθηση του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο καθώς και υψηλό επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών. Παράλληλα το σύστημα παρέχει στατιστικά δεδομένα αι πληροφορίες διακίνησης των εμπορευμάτων.

Ασφάλιση

Η εταιρεία μας θέλοντας να ελαχιστοποιήσει την εξάρτιση της από εξωτερικούς απρόβλεπτους παράγοντες είναι ασφαλισμένη έναντι οποιουδήποτε κινδύνου. Έχουμε ασφαλίσει τις πάγιες εγκαταστάσεις μας (κτίριο, αυτοκίνητα κ.λ.π.), τα αποθέματα μας, τις απαιτήσεις από τους πελάτες. Στα διακινούμενα εμπορεύματα προσφέρεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη από το σημείο παραλαβής μέχρι τον τελικό παραλήπτη.

Που Ξεχωρίζουμε

Υπερσύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο διανομής συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 10.000 τ.μ. Λειτουργούμε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν ένα ασφαλή φυλασσόμενο χώρο με όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Οργανωμένος στόλος φορτηγών - ψυγείων, ημιφορτηγών και μηχανημάτων reach - track, για πλήρη εκμετάλλευση του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου και των δυνατοτήτων των πελατών μας.

Σύγχρονο λογιστικό σύστημα ERP που παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα της εταιρείας και πλήρη παρακολούθηση των κινήσεων των προϊόντων των αποθετών μας.

Η πολύτιμη εμπειρία και η τεχογνωσία στο αντικείμενο των Logistics οδήγησε την εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. στο χτίσιμο δυνατών σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες της. Η οργάνωση, η συνέπεια και η εργατικότητα συνεχίζουν να εμπνέουν τους συνεργάτες μας, τους πελάτες αλλά και το προσωπικό μας δημιουργώντας δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Η Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται.
Ενεργεί υπέυθυνα για:

Για την κοινωνία στηρίζοντας τοπικούς συλλόγους, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργώντας προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Για τoυς εργαζομένους μέσω της συνεχής εκπαίδευσης τους με σεμινάρια και μέσω της παροχής ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος

Για το περιβάλλον ανακυκλώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των υλικών (χαρτί και ξύλο) που χρησιμοποιεί καθημερινά.

Οι Συνεργάτες

Μερικές μόνο από τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται

Μπορούμε να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας