Η Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε., αντιλαμβανόμενη τις υψηλές απαιτήσεις της εποχής, τις ιδιαίτερες συνθήκες που προκύπτουν από τον έντονο ανταγωνισμό και τις οικονομικές συνθήκες καινοτομεί εισάγοντας μια νέα υπηρεσία στις συνήθης δραστηριότητες της, την υπηρεσία “SUPPORT ΤΗΕ PRODUCT”.

Η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο να υποστηρίξει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα προϊόντα των εταιρειών των οποίων είμαστε «Ειδικοί Συνεργάτες» εφεξής καλούμενες «Ειδικοί Προμηθευτές».

Η υπηρεσία “SUPPORT ΤΗΕ PRODUCT” δεν είναι πώληση αλλά είναι υποστηρικτική των πωλήσεων.

Η εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε., έχει στελεχώσει την συγκεκριμένη υπηρεσία με ομάδα ατόμων, αποκαλούμενη "SUPPORT ΤΗΕ PRODUCT TEAM" η οποία γνωρίζει τη στρατηγική μας, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες των «Ειδικών Προμηθευτών» όσον αφορά τα προϊόντα τους, τις απαιτήσεις τους, τους στόχους τους καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία κρίνουμε απαραίτητη. Στην «SUPPORT ΤΗΕ PRODUCT TEAM» συμμετέχει πάντα και άτομο της Διοίκησης της εταιρείας μας. Η «SUPPORT ΤΗΕ PRODUCT TEAM» επισκέπτεται τους πελάτες μας βάσει «Προγράμματος Επισκέψεων» που έχει καταρτίσει η εταιρεία μας και έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  • Τοποθετεί τα προϊόντα των «Ειδικών Προμηθευτών» μας σε εξέχουσα θέση στα ράφια των πελατών μας.
  • Ελέγχει τις ημερομηνίες λήξης και την κατάσταση των προϊόντων των «Ειδικών Προμηθευτών».
  • Καταγράφει σε ειδική λίστα τα προϊόντα (την γκάμα) που διαθέτει ο κάθε πελάτης. Η λίστα παραδίδεται στη Διεύθυνση Πωλήσεων προκειμένου να τοποθετήσει τα προϊόντα που δεν έχει ο πελάτης στην επόμενη επίσκεψη του πωλητή (με στόχο την επέκταση της γκάμας).
  • Τοποθετεί στον πελάτη προϊόντα που δεν υπάρχουν στο ράφι (ex – van πώληση με στόχο την επέκταση της γκάμας).
  • Καταγράφει τα παράπονα των πελατών όσον αφορά την εταιρεία του «Ειδικού Προμηθευτή», τα προϊόντα του ή την εταιρεία μας.
  • Επισκέπτεται καταστήματα που δεν συνεργάζονται με εμάς και καταγράφει σε λίστα τα προϊόντα του «Ειδικού Προμηθευτή» που υπάρχουν στα ράφια. Εάν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις (ποσοτικές, ελλείψεις γκάμας) τοποθετήσει προϊόντα με ex-van πώληση ή με επίσκεψη του πωλητή μας και με την προσφορά ειδικών παροχών προκειμένου ο πελάτης να συνεργαστεί μαζί μας.
  • Συζητάει τα αποτελέσματα με τη Διοίκηση σε εβδομαδιαίο meeting.

Που Ξεχωρίζουμε

Υπερσύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο διανομής συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 10.000 τ.μ. Λειτουργούμε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν ένα ασφαλή φυλασσόμενο χώρο με όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Οργανωμένος στόλος φορτηγών - ψυγείων, ημιφορτηγών και μηχανημάτων reach - track, για πλήρη εκμετάλλευση του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου και των δυνατοτήτων των πελατών μας.

Σύγχρονο λογιστικό σύστημα ERP που παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα της εταιρείας και πλήρη παρακολούθηση των κινήσεων των προϊόντων των αποθετών μας.

Η πολύτιμη εμπειρία και η τεχογνωσία στο αντικείμενο των Logistics οδήγησε την εταιρεία Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. στο χτίσιμο δυνατών σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες της. Η οργάνωση, η συνέπεια και η εργατικότητα συνεχίζουν να εμπνέουν τους συνεργάτες μας, τους πελάτες αλλά και το προσωπικό μας δημιουργώντας δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Η Melkart - Μπάτσαρης Α.Β.Ε.Ε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται.
Ενεργεί υπέυθυνα για:

Για την κοινωνία στηρίζοντας τοπικούς συλλόγους, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργώντας προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Για τoυς εργαζομένους μέσω της συνεχής εκπαίδευσης τους με σεμινάρια και μέσω της παροχής ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος

Για το περιβάλλον ανακυκλώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των υλικών (χαρτί και ξύλο) που χρησιμοποιεί καθημερινά.

Οι Συνεργάτες

Μερικές μόνο από τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται

Μπορούμε να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας